Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno

Regulamin

Utworzono dnia 15.03.2018
Polski Związek Warcabowy – Regulamin Mistrzostw Polski w warcabach 64polowych (Lipno, 2018) S t r o n a 1 | 5

Mistrzostwa Polski

w warcabach 64-polowych;

Regulamin – Komunikat Organizacyjny

I. Organizatorzy

• Polski Związek Warcabowy

• Wielkopolski Związek Warcabowy

• Starostwo Powiatowe w Lesznie

• Urząd Gminy Lipno

• Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie

• UKS Roszada Lipno

II. Termin i miejsce

20-24 marca 2018 r.

Miejsce rozgrywek:Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie, Powstańców Wielkopolskich 7

Oficjalne Hotele: Hotel „Raz Dwa Trzy” ul. Leszczyńska 4, Lipno

Motel Pod Lipami ul. Leszczyńska 6, Lipno

Schronisko Młodzieżowe MORENA w Osiecznej ul. M. Kopernika 4

III. Mistrzostwa Polski

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych turniejów można znaleźć

w załącznikach do niniejszego komunikatu.

W ramach Mistrzostw Polski w warcabach 64-polowych zostaną rozegrane następujące

turnieje:

• X Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w warcabach 64 polowych (20-22

marca 2018), załącznik nr 1;

• XXII Mistrzostwa Polski Juniorów w warcabach 64-polowych (21-24 marca 2018),

załącznik nr 2;

• XXVIII Mistrzostwa Polski w warcabach 64-polowych (20-24 marca 2018), załącznik

nr 3.

IV. Prawo i warunki uczestnictwa

Warunkiem dopuszczenia zawodników oraz klubów do gry w mistrzostwach jest

posiadanie aktualnej licencji zawodniczej oraz klubowej na uprawianie dyscypliny

warcaby, dokonania zgłoszenie i opłaty w terminie określonym w tym komunikacie.

Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na podporządkowanie

się wszystkim przepisom i regulaminom obowiązującym w Polskim Związku Warcabowym.

Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodnikom polskim (obywatelstwo polskie

lub POL na liście rankingowej FMJD).

V. Koszty uczestnictwa

• Koszty pobytu w oficjalnych hotelach:

o Hotel*** Raz Dwa Trzy – osobodzień 80 zł (zakwaterowanie i wyżywienie)

o Motel Pod Lipami – osobodzień 75 zł (zakwaterowanie i wyżywienie)

o Schronisko Młodzieżowe Morena w Osiecznej 65 zł (zakwaterowanie

i wyżywienie) lub 35 zł (tylko zakwaterowanie); transport autobusowy

na koszt organizatora;

Strona 2 z 5

Polski Związek Warcabowy – Regulamin Mistrzostw Polski w warcabach 64polowych (Lipno, 2018) S t r o n a 2 | 5

• Szczegółowe wysokości wpisowego określono w załącznikach;

• Opłata startowa jest wyższa o 100% dla zawodników niezrzeszonych oraz z klubów

posiadających zaległości finansowe wobec PZWarc;

• Opłata za pobyt oraz wpisowe musi być uiszczona na rachunek Wielkopolskiego

Związku Warcabowego: 94 8669 0001 2003 0032 1987 0001 w terminie do 15

marca 2018 r.

VI. Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesyłać w terminie do 8go marca 2018 na adres email Dyrektora

turnieju z kopią do biura związku: biuro@warcaby.pl.

VII. Dyrektor turnieju

Dyrektorem turnieju jest Kol. Zbigniew Myszuk, email: roszadalipno@op.pl,

tel.605 888 665.

VIII. Uwagi końcowe

• Jedyną formą regulowania należności związanych z turniejem i innych

organizacyjnych jest wpłata na konto;

• Za zdolność zawodników do startu (aktualne badanie lekarskie) oraz ich

ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoich zawodników;

• Podczas ceremonii rozpoczęcia, rozgrywania partii i dekoracji zawodnicy

zobowiązani są do noszenia strojów sportowych swojego klubu;

• Nieobecność zawodnika lub/i drużyny podczas ceremonii zakończenia jest

równoznaczna z dyskwalifikacją bez prawa do jakichkolwiek roszczeń;

• Wszelkie sytuacje szczególne i indywidualne należy zgłosić do biura PZWarc nie

później niż do 25 lutego 2018;

• W przypadku niejasności, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej

interpretacji regulaminu;

• Rozliczenia finansowe (pobieranie opłat, wystawianie faktur) prowadzi w całości

bezpośredni organizator;

• Na potrzeby klasyfikacji drużynowej, zawodnicy muszą być zarejestrowani

w PZWarc jako reprezentanci swoich klubów na minimum 7 dni przed

rozpoczęciem zawodów. Możliwe są wypożyczenia zawodników, pod warunkiem

zachowania przepisów w tym zakresie;

• Każdy klub jest zobowiązany do wyznaczenia kapitana drużyny, który będzie

zobowiązany do kontaktu z organizatorem w sprawach organizacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!

 
 
Strona 2 z 5

Strona 3 z 5

Polski Związek Warcabowy – Regulamin Mistrzostw Polski w warcabach 64polowych (Lipno, 2018) S t r o n a 3 | 5

Załącznik nr 1

X Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w warcabach 64 polowych

(20-22 marca 2018)

1. Termin

20.III.2018 20:30 Odprawa techniczna (sala balowa hotelu Raz Dwa Trzy)

21.III.2018 09:00 Otwarcie turnieju

22.III.2018 12:30 Zakończenie

2. Kategorie wiekowe

• Juniorzy i juniorki do lat 8 (rocznik 2010 i młodsi);

• Juniorzy i juniorki do 10 lat (rocznik 2008-2009);

• Juniorzy i juniorki do 13 lat (rocznik 2005-2007);

• Juniorzy i juniorki do 16 lat (rocznik 2002-2004).

3. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów

• W ramach turnieju ustalona zostanie klasyfikacja w 8 kategoriach:

o Drużynowy MP Juniorów w warcabach 64-polowych (4 kategorie);

o Drużynowy MP Juniorek w warcabach 64-polowych (4 kategorie).

• W drużynach juniorskich może grać nie więcej niż jedna juniorka.

• Drużyny juniorek są dwuosobowe, drużyny juniorów trzyosobowe.

• W drużynie rywalizującej w danej kategorii wiekowej co najmniej jeden zawodnik

(zawodniczka) nie może spełniać kryterium wiekowego grupy o poziom młodszej.

Pozostali nie mogą spełniać kryterium wiekowego grupy o dwa poziomy młodszej.

Dopuszczalny skład drużyny

Kategoria Juniorzy do 8 lat Juniorzy do 10 lat Juniorzy do 13 lat Juniorzy do 16 lat

Juniorzy do 8 lat Wszyscy max. 2

Juniorzy do 10 lat - min. 1 max. 2

Juniorzy do 13 lat - - min. 1 max. 2

Juniorzy do 16 lat - - min. 1

Dopuszczalny skład drużyny

Kategoria Juniorki do 8 lat Juniorki do 10 lat Juniorki do 13 lat Juniorki do 16 lat

Juniorki do 8 lat Wszyscy max. 1

Juniorki do 10 lat - min. 1 max. 1

Juniorki do 13 lat - - min. 1 max. 1

Juniorki do 16 lat - - min. 1

4. Wpisowe

Opłata startowa do turnieju wynosi 150 zł od każdej drużyny juniorów i 100 zł od każdej

drużyny juniorek. Dla drugiej i ewentualnie kolejnych drużyn z tego samego klubu w tej

samej kategorii opłata jest obniżona do odpowiednio 100 i 65 zł.

5. Informacje techniczne

a) Tempo gry – 45’;

b) System rozgrywek w poszczególnych grupach zależny jest od ilości zgłoszeń;

c) Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego.

6. Nagrody

• Medale i puchary dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.

• Dyplomy dla wszystkich uczestników.

• Upominki dla najmłodszej drużyny.

• Nagrody finansowe (pod warunkiem zdobycia 50%+1 punktów, wysokość zostanie

podana po pierwszej rundzie).

 
 
Strona 3 z 5

Strona 4 z 5

Polski Związek Warcabowy – Regulamin Mistrzostw Polski w warcabach 64polowych (Lipno, 2018) S t r o n a 4 | 5

Załącznik nr 2

XXII Mistrzostwa Polski Juniorów w warcabach 64 polowych

(21-24 marca 2018)

1. Termin

21.III.2018 20:30 Odprawa techniczna (sala balowa hotelu Raz Dwa Trzy)

22.III.2018 14:55 Otwarcie turnieju

24.III.2018 15:00 Zakończenie

2. Kategorie wiekowe

• Juniorzy i juniorki do lat 8 (rocznik 2010 i młodsi);

• Juniorzy i juniorki do 10 lat (rocznik 2008-2009);

• Juniorzy i juniorki do 13 lat (rocznik 2005-2007);

• Juniorzy i juniorki do 16 lat (rocznik 2002-2004).

3. Mistrzostwa Polski Juniorów

W ramach turnieju ustalona zostanie klasyfikacja w 16 kategoriach:

• MP Juniorów/Juniorek w warcabach 64-polowych (8 kategorii);

• MP Juniorów/Juniorek w grze błyskawicznej w warcabach 64-polowych

(8 kategorii).

4. Wpisowe

Opłata startowa do turnieju wynosi 60 zł od zawodnika w turnieju głównym oraz 30 zł

w turnieju w grze błyskawicznej.

5. Informacje techniczne

a) Tempo gry:

i. MMP64 (klasyka) – 45’;

ii. MMP64 w grze błyskawicznej – 3’+2’’.

b) System rozgrywek w poszczególnych grupach zależny jest od ilości zgłoszeń.

c) Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego.

6. Nagrody

• Medale dla trzech najlepszych w każdej kategorii wiekowej w turnieju klasycznym

i w grze błyskawicznej;

• Puchary dla medalistów w turnieju klasycznym oraz mistrzów w grze

błyskawicznej;

• Dyplomy dla wszystkich uczestników;

• W kategoriach 8 i 10 - nagrody rzeczowe za miejsca I-VI w turnieju klasycznym oraz

miejsc I-III w grze błyskawicznej;

• Upominki dla najmłodszych uczestników;

• Nagrody finansowe kategoriach do lat 13 i 16 (pod warunkiem zdobycia 50%+1

punktów, wysokość zostanie podana przed połową turnieju).

 
 
Strona 4 z 5

Strona 5 z 5

Polski Związek Warcabowy – Regulamin Mistrzostw Polski w warcabach 64polowych (Lipno, 2018) S t r o n a 5 | 5

Załącznik nr 3

XXVII Mistrzostwa Polski w warcabach 64 polowych

(20-24 marca 2018)

1. Termin

20.III.2018 21:00 Odprawa techniczna (sala balowa hotelu Raz Dwa Trzy)

21.III.2018 09:00 Otwarcie turnieju

24.III.2018 15:00 Zakończenie

2. Mistrzostwa Polski

W ramach turnieju ustalona zostanie klasyfikacja w 5 kategoriach:

• Drużynowe Mistrzostwa Polski;

• Mistrzostwa Polski w warcabach klasycznych (kat. kobiet i mężczyzn);

• Mistrzostwa Polski w warcabach klasycznych w grze błyskawicznej (kat. kobiet

i mężczyzn).

3. Wpisowe

• Indywidualne MP: 80 zł;

• Błyskawiczne MP: 50 zł;

• Drużynowe MP: 200 zł (druga drużyna z tego samego klubu 150 zł) – dotyczy

klubów, które chcą być klasyfikowane w klasyfikacji drużynowej.

4. Informacje techniczne

a) Tempo gry:

i. MP64 (klasyka) – 45’+30’’;

ii. MP64 w grze błyskawicznej – 3’+2’’.

b) Mistrzostwa zostaną rozegrane na zasadzie mini-meczy. Obowiązuje losowanie

ruchów i pozycji. Szczegóły zamieszczone są na stronie

http://www.warcaby.pl/dokumenty/#mini-mecze (załącznik nr 2).

c) System rozgrywek w poszczególnych grupach zależny jest od ilości zgłoszeń i zostanie

ustalony na podany na odprawie technicznej przed zawodami;

d) Klasyfikacja drużynowa zostanie sporządzona na podstawie niższej sumy zajętych

miejsc przez zawodników klasyfikowanego klubu. Trzech najlepszych w klasyfikacji

mężczyzn i najlepszej zawodniczki z klubu w klasyfikacji kobiet. W przypadku równej

ilości punktów decyduje wyższe miejsce najlepszego i kolejnych zawodników

w klasyfikacji mężczyzn.

e) Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego.

5. Nagrody

• Drużynowe Mistrzostwa Polski: za miejsca I – III puchary i medale;

• Indywidualne MP kobiet (klasyka) za miejsca I – III puchary i medale;

• Indywidualne MP mężczyzn (klasyka) za miejsca I – III puchary i medale;

• Indywidualne MP kobiet (gra błyskawiczna) puchar dla najlepszego i za miejsca I –

III medale;

• Indywidualne MP mężczyzn (gra błyskawiczna) puchar dla najlepszego i za miejsca

I – III medale;

• Nagrody finansowe za miejsca I-III w każdej z klasyfikacji (pod warunkiem zdobycia

50%+1 punktów, wysokość zostanie podana przed połową turnieju);

• Dodatkowo wyłonieni zostaną najlepsi zawodnicy do lat 19 i 23 (juniorzy i juniorki)

oraz powyżej 50 lat (puchar dla najlepszego i za miejsca I – III medale);

• Dyplomy dla wszystkich drużyn i uczestników.

 
 
Strona 5 z 5
 
 
Strona 1 z 5

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny